Home Kontakt

Kontakt

 • Biuro Spółki

  Biuro Spółki

  ul. św. Rocha 8
  95-200 Pabianice
  tel. 42 225 90 00

 • Ciepłownia Miejska

  Ciepłownia Miejska

  ul. Konstantynowska 62
  95-200 Pabianice
  tel. 42 225 90 71

 • Kotłownia Piaski

  Kotłownia Piaski

  ul. Cmentarna 5
  95-200 Pabianice
  tel. 42 225 90 86

 • Przepompownia

  Przepompownia

  ul. Piotra Skargi 82/86
  95-200 Pabianice
  tel. 42 225 90 46

Sekretariat Dział Spraw Pracowniczych - Sekretariat 42 225 90 00
Ewelina Dąbrowska - Pernal Zespół ds. Logistyki i Zamówień 42 225 90 49
Mik Beata Dział Ekonomiczny - Kierownik 42 225 90 18
Gardychowska - Piech Anna Dział Finansów i Windykacji - Kierownik 42 225 90 26
Górny Krzysztof Dział Obsługi Technicznej - Kierownik 42 225 90 55
Jędraszek Piotr Dział Spraw Pracowniczych - Kierownik 42 225 90 29
Łaska Katarzyna Dział Księgowosci - Kierownik, Główny Księgowy 42 225 90 21
Dobrosz Piotr Samodzielne Stanowisko ds. Informatycznych 42 225 90 09
Katarzyna Ścibior Dział Techniczny - Kierownik 42 225 90 10
Ireneusz Janusz Ciepłownia Miejska - Kierownik 42 225 90 70
Piotr Morzyszek Kotłownia Piaski - Kierownik 42 225 90 85
Szmigielski Robert Oddział Sieci Cieplnej - Kierownik 42 225 90 40
Trzeszczak Piotr Przepompownia 42 225 90 46
Piotrowska Joanna Laboratorium - Kierownik 42 225 90 65

Formularz kontaktowy

Napisz do nas


Wszystkie pola muszą być uzupełnione

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako: „r.o.d.o.” informujemy iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w  Pabianicach przy ul. św. Rocha 8, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000252860, NIP 731-193-22-70.
 • Administrator informuje, iż w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@zec.pabianice.pl
 • Administrator informuje, iż w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Administratora Systemu Informatycznego, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: asi@zec.pabianice.pl
 • Dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu realizacji zapytania/zgłoszenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) r.o.d.o. w prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora jakim jest obsługa Pani/Pana zapytania oraz ochrona przed ewentualnymi roszczeniami na drodze cywilnej związanymi z realizacją Pani/Pana zapytania.
 • Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 • Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane tylko podmiotom, którym Administrator ma prawo przekazywać dane.
 • Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a  następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z  przetwarzaniem danych. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy r.o.d.o. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018 r. będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zapytania i udzielenia odpowiedzi.

 

Zgoda

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pabianicach w  celu realizacji zapytania/zgłoszenia.