Home środki zewnętrzne WFOŚiGW w Łodzi
A- A A+

Zadania zrealizowane z udziałem środków finansowych
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi
.

2020 rok:

 1. „Usunięcie azbestu z dachu wiaty magazynowej na terenie Ciepłowni Miejskiej ul. Konstantynowska 62 w Pabianicach."
  Wartość zadania wynosi: 3500,00zł.
  Wysokość dofinansowania w formie dotacji z WFOŚiGW w Łodzi wynosi: 2064,00zł.
  Realizacja zadania: Usunięcie dachu o powierzchni 172m2 umieszczonego na wiacie gospodarczej o konstrukcji stalowej, o kubaturze 513m3 Dach wykonany z płyt falistych cementowo-azbestowych. Celem zadania jest zapobieganie zagrożeniu rakotwórczemu i ekologicznemu.

2015 rok:

 1. Wymiana, przebudowa sieci i przyłączy cieplnych oraz węzła - osiedle Konopnickiej w Pabianicach.
 2. Dostosowanie instalacji odprowadzania spalin do obowiązujących standardów emisji zanieczyszczeń - Kotłownia Piaski

2013 rok:

 1. Budowa przyłączy i węzłów do budynków przy ul. Wiejskiej, Łaskiej i Odrodzenia w Pabianicach.
 2. Przedbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej - ulica Wileńska, Orla i Łąkowa.

2012 rok:

 1. Budowa przyłączy i węzłów do budynków przy ul. Wiejskiej 6 i Wiejskiej 8A w Pabianicach.
 2. Uciepłownienie Centrum Miasta Pabianic - budowa sieci, przyłączy i węzłów

2011 rok:

 1. Modernizacja systemu produkcji energii cieplnej poprzez wymianę rusztu części ciśnieniowej oraz AKPiA kotła KW1.
 2. Uciepłownienie Osiedla Śródmieście - II Etap

2010 rok:

 1. Modernizacja kotła wodnego WR-5 na sciany szczelne.
 2. Uciepłownienie Osiedla Śródmieście - I Etap

2009 rok:

 1. Wymiana Sieci Cieplnej na Osiedlu Bugaj.
 2. Uciepłownienie Osiedla Piaski – VI Etap.
 3. Modernizacja systemu produkcji energii cieplnej poprzez wymianę rusztu kotła wodnego KW-3 i wymianę pęczka konwekcyjnego II ciągu kotła wodnego KW-4.
 4. Uciepłownienie Centrum Miasta Pabianic – II Etap.

2008 rok:

 1. Uciepłownienie Osiedla Piaski –V Etap.
 2. Uciepłownienie Centrum Miasta Pabianic – I Etap.

2007 rok:

 1. Termomodernizacja Budynku Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach – ul. Wiejska 59.
 2. Termomodernizacja budynku przy ul. Robotniczej 28 w Pabianicach.
 3. Uciepłownienie Osiedla Piaski IV Etap.
 4. Przebudowa Instalacji Odpylania Czterech Kotłów WR-5 w Kotłowni Piaski.