Home Firma Historia
A- A A+

Historia


01.01.1951r. 
powołanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Pabianicach (w skład przedsiębiorstwa weszły zakłady komunalne: wodociągowo-kanalizacyjny, oczyszczania miasta i łaźnia miejska);

lata 50-te - lata 70-te
rozwój przedsiębiorstwa, poszerzenie o dalsze rodzaje działalności (las miejski, zieleń miejska, targowiska, cmentarz komunalny, pralnia chemiczna, sprzedaż gazu w butlach);

15.09.1969r.
uruchomienie pierwszego kotła w Kotłowni PIASKI
;

01.09.1974r.
wydzielenie z przedsiębiorstwa pralni chemicznej i rozlewni gazu
;

01.05.1975r.
w wyniku połączenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej z Miejskim Zarządem Budynków Mieszkaniowych powstaje Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pabianicach;

01.01.1976r.
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pabianicach zostaje przemianowane na Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pabianicach;

lata 1976 - 1992
dalsze przekształcenia i reorganizacje (dołączenie Zakładu Gospodarki Komunalnej miasta Konstantynowa, Zakładu Remontowego, przekazanie zarządu nad lasem miejskim, wydzielenie Miejskiego Zakładu Pogrzebowego i Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej);

15.09.1978r.
uruchomienie Ciepłowni KONSTANTYNOWSKA;

01.02.1992r.
RPGKiM zostaje przekształcone w zakład budżetowy pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pabianicach;

01.06.2004r.
w wyniku wydzielenia z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej działalności ciepłowniczej powstaje Zakład Energetyki Cieplnej w Pabianicach;

lata 2004 - 2006
prace nad prywatyzacją zakładu;

01.02.2006r.
podpisanie umowy spółki, w wyniku której powstaje Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach (początkowo w organizacji);

14.03.2006r.
wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, uzyskanie pełnej osobowości prawnej;

02.2007r.
Przeniesienie siedziby Zarządu Spółki do nowego budynku przy ul. św. Rocha 8 w Pabianicach.