Podstawową działalnością Spółki jest produkcja energii cieplnej do ogrzewania mieszkań i innych obiektów w postaci wody grzewczej. Ponadto zarządzamy ponad 40 km sieci cieplnej oraz kilkoma lokalnymi kotłowniami gazowymi i olejowymi.

Ciepło, cieplej, jeszcze cieplej, cieplutko… Trafiłeś! Witaj na ciepłej stronie życia w mieście Pabianice, gdzie każdy ma czas na przyjemności i robi to, co sprawia mu najwięcej radości.

Ogłoszenie

Informujemy że w dniach 24.12 oraz 31.12 ZEC Sp. z o.o. będzie czynny do godz. 12.00

Kasy w te dni czynne będą do godz. 11.00

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości, refleksji oraz planów na Nowy Rok.
W tych wyjątkowych dniach wielu radosnych chwil, zadowolenia oraz Błogosławieństwa Bożego
życzy Rada Nadzorcza, Zarząd, związki zawodowe oraz pracownicy Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Fair Play 2018

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play 2018” otrzymuje nieprzerwanie już od 8 lat.

Pracodawca Przyjazny Pracownikom

26 lutego 2018 r. 27 przedsiębiorców, w tym Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., odebrało w Pałacu Prezydenckim certyfikaty "Pracodawca Przyjazny Pracownikom". Patronem honorowym konkursu jest Prezydent Andrzej Duda. O wyborze laureatów zadecydowała komisja certyfikacyjna, w skład której wchodzą przedstawiciele Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP i doradcy Prezydenta RP.

Podpisanie umowy z Elemont

W siedzibie Zakładu Energetyki Cieplnej, została podpisana umowa pomiędzy Zakładem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. a firmą Elemont Sp. z o.o. z Opola „Na wykonanie instalacji odpylającej, instalacji odsiarczania i odazotowania spalin umożliwiających spełnienie wymogów nowych norm z zakresu ochrony środowiska w instalacji Ciepłownia Miejska w Pabianicach”. Wartość umowy wynosi 44 738 145,74 zł., termin realizacji potrwa do końca 2021r.

Informacja

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Pabianicach, wykonując dyspozycję zawartą w art. 116 ust. 13 ustawy z dnia 20.02.2015 roku (Dz. U. z 2015, poz. 478) o odnawialnych źródłach energii, informuje że w 2016 roku całość dostarczonego do odbiorców ciepła została wytworzona przy użyciu paliw konwencjonalnych. Żadna ilość ciepła nie pochodziła z odnawialnych źródeł energii, instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych. Prezes, Dyrektor Zarządzający - Florian Wlaźlak