Home Ciepło systemowe
A- A A+

Ciepło systemowe


Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w dniu 2 grudnia 2008 roku przystąpił do Programu Promocji marki Ciepło Systemowe i znalazł się w gronie firm, które w ramach rozwoju swojej działalności podnoszą standardy w zakresie obsługi klienta, marketingu i komunikacji oraz w obszarze technicznym. Oferując Ciepło Systemowe, gwarantuje stosowanie nowoczesnych rozwiązań, okazuje dbałość o satysfakcję z produktu i obsługi klientów oraz zapewnia niezawodność infrastruktury ciepłowniczej.

Program Promocji marki Ciepło Systemowe to nowatorski projekt w Polsce, który pod patronatem Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie (IGCP) ma na celu konsolidację firm z branży ciepłowniczej oraz branż pokrewnych, w celu wspólnej promocji marki produktowej na rynku działania oraz w skali ogólnopolskiej. Zrzeszone w Programie firmy stawiają sobie wspólnie i indywidualnie ambitne cele, podejmują aktywne działania na rzecz klientów i konsumentów ciepła, w celu spełniania ich zmieniających się oczekiwań wobec produktu i obsługi. 

Program zakłada długookresowe kształtowanie pozytywnego wizerunku i budowanie znajomości produktu Ciepło Systemowe, korzystanie z przewag konkurencyjnych, wspomaganie popytu oraz wspieranie indywidualnych działań marketingowych firm w ramach zdefiniowanych grup docelowych B2B (biznes to biznes) oraz działań skierowanych do konsumentów ciepła.

Więcej o marce produktowej Ciepło Systemowe przeczytacie Państwo na stronie internetowej www.cieplosystemowe.pl, gdzie poprzez dedykowane działy dla biznesu, domu czy mediów uzyskać można bardziej szczegółowe informacje oraz poprzez którą skontaktować się można z Uczestnikiem lub Partnerem Programu z wybranego regionu Polski.