Home Produkt Taryfa dla ciepła
A- A A+

Taryfa dla ciepła


W dniu 12 czerwca 2006 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzjami Nr WCC/1146/13688/W/OŁO/2006/TB udzielił Zakładowi Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach koncesji na wytwarzanie oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła (informacja o w/w decyzjach w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 23 czerwca 2006 r. Nr 222 poz.1725).

 

  W dniu 18 stycznia 2019 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
decyzją Nr OŁO-4210-20.2018.2019.EN zatwierdził dla
Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach
taryfę na ciepło. Taryfa wchodzi w życie od 6 lutego 2019 r.
(Dziennik Urzędowy Woj. Łódzkiego z dn. 22.I.2019 roku poz.476)

 

  W dniu 30 listopada 2017 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
decyzją Nr OŁO-4210-20/2017/BG zatwierdził dla
Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach
taryfę na ciepło. Taryfa wchodzi w życie od 1 stycznia 2018 r.
(Dziennik Urzędowy Woj. Łódzkiego z dn. 7.XII.2017 roku poz.5201)

 

  W dniu 12 grudnia 2016 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
decyzją Nr OŁO-4210-34/2016/ASz zatwierdził dla
Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach
taryfę na ciepło. Taryfa wchodzi w życie od 1 stycznia 2017 r.
(Dziennik Urzędowy Woj. Łódzkiego z dn. 13.XII.2016 roku poz.5508)

 

  W dniu 14 października 2015 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
decyzją Nr OŁO-4210-30(09)/2015/13688/X/ASz zatwierdził dla
Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach
taryfę na ciepło na okres od dnia 01 listopada 2015 roku.
(Dziennik Urzędowy Woj. Łódzkiego z dn. 15.X.2015 roku poz. 3930)

 

  W dniu 13 października 2014 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
decyzją Nr OŁO-4210-29(14)/2014/13688/IX/SR zatwierdził dla
Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach
taryfę na ciepło na okres od dnia 01 listopada 2014 roku

 

  W dniu 5 września 2013 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
decyzją Nr OŁO-4210-25(12)/2013/13688/VIII/BG zatwierdził dla
Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach
taryfę na ciepło na okres od dnia 01 października 2013 roku

 

  W dniu 23 stycznia 2013 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
decyzją Nr OŁO4210-56(9)2012/13/13688/VII/BG zatwierdził dla
Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach
taryfę na ciepło na okres od dnia 01 marca 2013 roku

 

  W dniu 6 września 2012 roku  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
decyzją Nr OŁO-4210-28(14)2012/13688/VII/BG zatwierdził dla
Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach
taryfę na ciepło na okres od dnia 01 października 2012 roku

 

  W dniu 5 stycznia 2012 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
decyzją Nr OŁO4210-48(6)2011/12/13688/VI/BG zatwierdził dla
Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach
taryfę na ciepło na okres od dnia 01 lutego 2012 roku

 

 
W dniu 26 sierpnia 2011 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
decyzją Nr OŁO-4210-17(10)2011/13688/VI/BG zatwierdził dla
Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach
taryfę na ciepło na okres od dnia 01.10.2011 do 30.09.2012 roku

 

  W dniu 14 września 2010 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
decyzją Nr OŁO-4210-24(13)2010/13688/V/MN zatwierdził dla
Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach
taryfę na ciepło na okres do dnia 01.10.2010 do 30.09.2011 roku

 

  W dniu 14 września 2009 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
decyzją Nr OŁO-4210-37(8)2009/13688/IV/LK zatwierdził dla
Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach
taryfę na ciepło na okres do dnia 30 września 2010
roku