Home Dla klienta Jak się podłączyć
A- A A+

Jak się podłączyć


Schemat procesu przyłączenia:

 1. Zapytanie o możliwość przyłączenia.
  Zapytanie o możliwość przyłączenia konkretnego obiektu do sieci ciepłowniczej ZEC Sp. z o.o. można przesłać pocztą na adres kwoszczak@zec.pabianice.pl lub dostarczyć osobiście w formie podania do biura firmy przy ul. św. Rocha 8 do sekretariatu (tel. 42 225 90 00)
  wzór wniosku
 2. Wniosek o przyłączenie.
  W podaniu należy określić kubaturę, rodzaj i przeznaczenie obiektu, przewidywane potrzeby cieplne oraz określić sposób dalszego kontaktu. Po otrzymaniu podania przeprowadzana jest analiza możliwości przyłączenia.
  wzór wniosku
  W przypadku pozytywnej oceny mozliwości przyłączenia, zainteresowana osoba powinna dostarczyć osobiście lub pocztą następujące dokumenty (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych Dz. U. Nr 16, poz. 92);  - dokument określający tytuł prawny wnioskujacego do korzystania z obiektu,
    - plan zabudowy, szkic sytuacyjny z lokalizacja podłączanego obiektu i zaznaczona planowaną lokalizacja węzła cieplnego,
    - wypis z rejestru gruntów (w razie potrzeby, na żądanie ZEC Sp. z o.o.)
 3. Uzgodnienie warunków finansowych.
 4. Uzgodnienie projektu umowy o przyłączenie i wydanie warunków technicznych.
 5. Umowa o przyłączenie.
  wzór umowy
 6. Umowa sprzedaży ciepła.
 7. Realizacja zapisów umownych.