Home Aktualności Praca, staże, praktyki
A- A A+

Praca, staże, praktyki


W tej chwili nie mamy żadnych ofert.
Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w  Pabianicach przy ul. św. Rocha 8, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000252860, NIP 731-193-22-70 Administrator informuje, iż w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@zec.pabianice.pl Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Administratora Systemu Informatycznego, z  którym można się skontaktować pod adresem e-mail: asi@zec.pabianice.pl Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe będą udostępniane pracownikom, biorącym udział w niniejszym procesie rekrutacyjnym oraz pracownikom działu spraw pracowniczych Administratora. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z  wyjątkiem tych, które  są  uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania rekrutacji oraz przez okres 6 m-cy od jej zakończenia.Ma Pan/Pani prawo do:

   a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
   b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
   c) przenoszenia danych,
   d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
   e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018 r. będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak nie wyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie będą przez Administratora rozpatrywane.

 

Zgoda

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pabianicach w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pabianicach w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.