Podstawową działalnością Spółki jest produkcja energii cieplnej do ogrzewania mieszkań i innych obiektów w postaci wody grzewczej. Ponadto zarządzamy ponad 40 km sieci cieplnej oraz kilkoma lokalnymi kotłowniami gazowymi i olejowymi.

Ciepło, cieplej, jeszcze cieplej, cieplutko… Trafiłeś! Witaj na ciepłej stronie życia w mieście Pabianice, gdzie każdy ma czas na przyjemności i robi to, co sprawia mu najwięcej radości.

Witamy na nowej stronie ZEC Sp. z o.o.

Informacja

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Pabianicach, wykonując dyspozycję zawartą w art. 116 ust. 13 ustawy z dnia 20.02.2015 roku (Dz. U. z 2015, poz. 478) o odnawialnych źródłach energii, informuje że w 2015 roku całość dostarczonego do odbiorców ciepła została wytworzona przy użyciu paliw konwencjonalnych. Żadna ilość ciepła nie pochodziła z odnawialnych źródeł energii, instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych. Prezes, Dyrektor Zarządzający - Florian Wlaźlak

X-lecie spółki

W dniu 2.03.2016 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Pabianicach odbyło się spotkanie z okazji 10-lecia istnienia Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Uroczystość zaszczyciło swoją obecnością wielu gości, wśród nich m.in. Wicewojewoda Łódzki Pan Karol Młynarczyk, Dyrektor biura senatorskiego Pani Małgorzata Grzesiak, Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Pan Waldemar Krenc, Starosta Powiatu Pabianickiego Pan Krzysztof Habura, Prezydent Miasta Pabianic Pan Grzegorz Mackiewicz.